De belangrijkste Front Office systemen binnen Private Banking hebben betrekking op Cliënt Relationship management (CRM) en Portfolio management (PMS).

CRM

Wij ondersteunen u graag bij het ontwerpen, het implementeren en het testen van de o zo noodzakelijke interface(s) om de CRM applicatie continu te voeden. Daarnaast hebben wij veel ervaring met het opschonen en controleren van client data om ervoor te zorgen dat de applicatie goed en consistent wordt gevuld. Immers, CRM wordt pas functioneel als de data volledig, accuraat en actueel is.
Zowel vóór de migratie als na implementatie kunnen wij u middels diverse ‘ schoningsacties c.q. controles (zowel systeemtechnisch als middels het fysiek lichten van cliëntendossiers) bijstaan om de data integriteit te garanderen.

Portfolio Management systemen – o.a. Triple A / eXimius

Met betrekking tot Triple A hebben wij ruim 10 jaar diepgaande functionele en operationele kennis. Jarenlang zijn wij functioneel beheerder geweest van Triple A, waarbij wij verantwoordelijk waren voor zowel de cliëntrapportages als voor de dagelijkse controles op interfaces, reconciliaties, koersen, e.d.

Wij zijn met meerdere medewerkers betrokken geweest bij twee grote projecten bij Private Banks, actief op de Nederlandse markt, waarbij eXimius uitgekozen werd tot het Portfolio Management systeem. In beide projecten bestonden onze werkzaamheden voornamelijk uit het uitschrijven van specificaties voor de diverse interface (wisselkoersen, fondskoersen, client static data, instrument static data, positions, transacties, …) en het testen van deze interfaces.

AIRS

AIRS is een Portfolio Management systeem dat wordt gebruikt als backbone door een groot aantal Zelfstandige Vermogensbeheerders. Kenmerkend hierbij is de multi-bank rapportage die wordt opgebouwd op basis van bestaande interfaces met diverse depotbanken waaronder Theodoor Gilissen Bankiers, Binck Bank, SNS Securities, KAS Bank en ABN AMRO.


AIRS voorziet bovendien in diverse modules die het operationele proces bij een Vermogensbeheerder ondersteunen en faciliteren. Hierbij valt te denken aan een flexibele CRM module, een order routing module (middels FIX koppeling naar de diverse depotbanken) , een module voor scenario-analyse en een raamwerk voor de berekening van de periodieke fees (advies- en beheervergoeding met cliënt specifieke rekenregels).
BètaHuijs en AIRS zijn zusterbedrijven en daarom leveren wij, indien gewenst, de operationele ondersteuning op het gebied van AIRS. Het betreft hier ‘brede’ ondersteuning zowel bij implementatie als bij diverse andere (test)werkzaamheden.

AIRS Lite

Een afgeleide van AIRS is AIRS Lite. Dit is een ‘beperkt’ Portfolio Management systeem, waarbij de nadruk ligt op een drietal knelpunten:

  • Zorgplicht controles

  • Rebalancing a.h.v. gedefinieerde modelportefeuilles

  • Order voorbereiding (pre trade checks)

Deze toepassing stelt een Vermogensbeheerder in staat om zijn belangrijkste werkzaamheden te vereenvoudigen zonder daartoe een uitgebreid Portfolio Management systeem te hoeven aanschaffen. AIRS Lite is door ons, in nauwe samenwerking met AIRS, ontwikkeld en zal de handmatige (veelal Excel) werkzaamheden snel doen vergeten.